Styret og Verv

 

Styreleder Brusand Turnforening

Elisabeth Steinnes 91763601

Epost:  post@brusandturn.no

 

Kasserer: 

Norunn Skretting    Telefon: 411 60 976     Epost: nsk@ha.kommune.no

 

Styret:

Navn Adresse Telefon Epost
Styreleder:
Elisabeth Steinnes Ansvarlig: Antidoping
 Skaret 15 4364 Sirevåg  917 63 601 post@brusandturn.no
Nestleder:
Svanhild Tjentland Haver
Holmane 64, 4364 Sirevåg 450 39 418 svanhildtjentland@hotmail.com
Sekretær:
Anne Grete Sæstad Mansæterbak
Skaret 3, 4364 Sirevåg 450 48 706 anne.gsm@lyse.net
Styremedlem/ Barneidrettsansvarlig:
Jorunn Haver Figenschou
Holmafjellet 34   4364 Sirevåg 91892623  jorunn.figenschou@lyse.net
Styremedlem:
Lina Kudiene
Salthelleren 15, 4364 Sirevåg 917 11 241 linakud@me.com
Styremedlem:      Rune Stålesen Fuglestadvegen 72 4363 Brusand 903 63 201 runekokk@hotmail.com
 Styremedlem:       Elin Synnøve Siqveland  Varden 41,       4364 Sirevåg 467 75 278 elinsiqveland@gmail.com
 Varamedlem: Margrethe Sirevåg  Salthelleren 48  4364 Sirevåg  992 79 716  margrethe.sirevaag@lyse.net
 Varamedlem:     Hilde A. Undheim  Nordsjøveien 3598 4363 Brusand  469 64 657  hildeanda@gmail.com

 

Verv:

Foreldrekontakt:

-Bjørg Grødem

-Mona Opdal Haugstad

-Anita Waldeland

-Ann Kristin Vold

Mobil:

-976 26 607

-922 45 934

-411 19 286

-480 60 260

 

E-post:

-grodembjorg@hotmail.com

-leifoveh@gmail.com

anitabortrest@hotmail.com

annki28@hotmail.com

Materialforvalter

-Monica Berus

-Gunn Haver

Mobil:

-463 95 359

-958 68 373

E-post:

-monikaberus@wp.pl

-gbsh@ha.kommune.no

 

Priser

Medlemskontingent: kr. 300,- pr år.

Barn (2-5år): kr. 150,- pr år

Barn (6-13 år): kr.250,- for 1. parti,  kr. 100,- for hvert ekstra parti barnet går på.

13 + : kr.500,- for 1. parti , kr. 200 for hvert ekstra parti

Voksne (16 – 66 år): kr.800,- pr år.

Pensjonister (67år-): kr.600,- pr år.

Støttemedlem: kr. 200,- pr år.

Meldemskontingenten følger kalenderåret, faktureres i starten på året.

Treningsavgift følger skoleåret, faktureres etter sommeren

-Adminisrasjonsgebyr pr faktura for alle faktura som blir sendt.

Sponsorer
Siste innlegg
Aktivitetskalender
  • Events are coming soon, stay tuned!
Kontaktinfo

Kontaktperson:
Elisabeth Steinnes
917 63 601
post@brusandturn.no

faktura adresse:
Brusand Turnforening
c/o Elisabeth Steinnes
Skaret 15
4364 SIREVÅG